2019
Καταμέτρηση Άρθρων: 19
2020
Καταμέτρηση Άρθρων: 9
2021
Καταμέτρηση Άρθρων: 11
2022
Καταμέτρηση Άρθρων: 23
2023
Καταμέτρηση Άρθρων: 22
2024
Καταμέτρηση Άρθρων: 27