Όρια Βαθμολόγησης - Πρόκρισης

1) ΗΛΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022:

Οι ηλικίες των αθλητών – τριών που καθορίζουν τις διάφορες κατηγορίες είναι οι παρακάτω:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΗΛΙΚΙΕΣ

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

1

K12 (ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

9 - 10 - 11

2013 – 2014 - 2015

2

K14 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

12 - 13

2011 – 2012

3

K16 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

14 - 15

2009 – 2010

4

K18 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

16 - 17

2007– 2008

5

K20 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

18 - 19

2005 – 2006

6

K23 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

20 - 22

2002 – 2003 - 2004

7

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

23 και άνω

2001 και μεγαλύτεροι - ες

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ16
ΑΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Κ 16 ΑΓΟΡΙΩΝ ΟΡΙΑ  ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΑΜΤΟΣ &     ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ   Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ
2024 2024 2024
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
80 11,04 9,84 10,24
150 20,24 18,44 18,84
300 46,04 40,24 42,54
600 1,48,04 1,35,04 1,38,94
1.000 3,25,04 2,56,04 3,04,14
2.000 7,35,04 6,50,04 6,59,04
100 ΕΜΠ 17,74 15,34 16,14
300 ΕΜΠ 51,04 45,14 47,14
2. 000 ΦΕ 8,30,04 7,40,14 7,50,14
ΜΗΚΟΣ 5,00 5,85 5,55
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ 13,30 14,40 13,90
ΥΨΟΣ 1,50 1,64 1,60
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 2,50 3,10 2,80
ΣΦΑΙΡΑ 10,00 13,00 12,00
ΔΙΣΚΟΣ 28,00 39,00 35,00
ΑΚΟΝΤΙΟ 30,50 40,00 36,00
ΣΦΥΡΑ 32,00 42,00 38,00
ΕΞΑΘ/ ΟΚΤΑΘ 2.800 4.200
5.000 ΒΑΔΗΝ 35,00,00 30,30,04 31,30,00
4 Χ 80 44,04 41,14
4 Χ 200Μ 2,03,14 1,50,14

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ 2023
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ16 ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
Κ 16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΟΡΙΑ  ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Κ16  ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΑΜΤΟΣ &  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
  2024 2024 2024
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
80 12,24 10,84 11,14
150 22,84 20,44 21,34
300 50,04 46,14 47,54
600 2,05,04 1,50,14 1,55,14
1.000 4,00,14 3,25,14 3,30,14
2.000 8,40,14 7,45,14 8,00,04
80 ΕΜΠ 16,14 13,44 14,54
300 ΕΜΠ 54,14 51,14 53,14
2. 000ΦΕ 9,40,14 8,50,14 9,10,14
ΜΗΚΟΣ 4,20 5,12 4,76
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ 11,00 12,50 12,00
ΥΨΟΣ 1,30 1,46 1,40
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 2,20 2,50 2,30
ΣΦΑΙΡΑ 7,70 10,20 9,20
ΔΙΣΚΟΣ 20,00 27,00 25,00
ΑΚΟΝΤΙΟ 21,00 34,00 31,50
ΣΦΥΡΑ 25,50 30,00 28,50
ΕΞΑΘΛΟ 2.900   3.250
3.000 ΒΑΔΗΝ 22,00,14 18,30,14 19,30,14
4 Χ 80 48,54   44,14
4 Χ 200 2,03,14   1,50,14

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Κ 18 ΑΝΔΡΩΝ     ΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ   - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ                          ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ   Κ18 ΑΝΔΡΩΝ
2023 2023 2023
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100μ. 12,74 11,64 11,84
200μ. 26,04 23,74 24,14
400μ. 58,04 52,84 53,74
800μ. 2,17,04 2,04,74 2,08,04
1500μ. 4,46,14 4,21,04 4,26,14
3000μ. 10,25,14 9,40,04 9,52,04
2.000μ. ΦΕ 7,48,54 6,57,04 7,19,14
110μ.Ε 18,14 16,64 16,94
400μ.Ε 1,06,74 60,94 62,34
ΥΨΟΣ 1,64 1,72 1,70
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3,20 3,80 3,50
ΜΗΚΟΣ 5,47 6,40 6,20
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 11,58 13,05 12,50
ΣΦΑΙΡΑ 10,80 13,80 12,90
ΔΙΣΚΟΣ 32,00 42,00 38,00
ΑΚΟΝΤΙΟ 35,50 48,00 44,50
ΣΦΥΡΑ 34,50 47,80 42,50
ΔΕΚΑΘΛΟ 3.900 5.050 4.550
10.000μ. Β 1,00,30,04 58,30,04 59,30,14
4 Χ 100μ. 50,44 45,74 47,04
4 Χ 400μ. 4,00,04 3,41,04 3,47,04

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Κ 18 ΓΥΝΑΙΚΩΝΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ &   ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2023 2023 2023
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100μ. 14,84 13,14 13,54
200μ. 30,64 27,24 27,84
400μ. 1,11,04 1,02,74 1,04,74
800μ. 2,49,04 2,29,04 2,35,04
1500μ. 6,00,04 5,11,54 5,30,04
3000μ. 13,00,14 11,35,04 12,15,04
2.000μ. ΦΕ 9,07,14 8,34,04 8,50,04
100μ.Ε 18,24 16,74 17,24
400μ.Ε 1,18,64 1,12,04 1,14,24
ΥΨΟΣ 1,36 1,53 1,45
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 2,50 3,00 2,80
ΜΗΚΟΣ 4,40 5,32 5,10
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 9,40 10,70 10,30
ΣΦΑΙΡΑ 9,40 11,90 11,00
ΔΙΣΚΟΣ 26,00 33,00 29,00
ΑΚΟΝΤΙΟ 28,00 34,00 31,50
ΣΦΥΡΑ 32,50 40,50 38,00
ΕΠΤΑΘΛΟ 2.950 3.550 3.250
5.000μ. Β 32,50,14 30,40,14 31,40,14
4 Χ 100μ. 58,74 52,44 55,44
4 Χ 400μ. 4,44,04 4,21,14 4,32,14

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Κ 20 ΑΝΔΡΩΝΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Κ20 ΑΝΔΡΩΝΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Κ20 ΑΝΔΡΩΝ
2023 2023 2023
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100 12,34 11,34 11,54
200 25,14 23,14 23,34
400 55,14 51,44 52,14
800 2,11,14 2,01,14 2,03,14
1.500 4,34,14 4,13,14 4,17,14
3.000 9,45,14
5.000 17,51,14 16,15,14 16,45,14
3.000 ΦΕ 11,37,14 10,31,14 10,47,14
110Ε 17,14 16,14 16,94
400Ε 1,05,14 1,01,14 1,02,14
ΥΨΟΣ 1,67 1.82μ. 1.80μ.
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3,50 4.10μ. 3.80μ.
ΜΗΚΟΣ 5,60 6.66μ. 6.40μ.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 11,80 13.53μ. 13.30μ.
ΣΦΑΙΡΑ 11,00 14.00μ. 13.50μ.
ΔΙΣΚΟΣ 34,00 40.00μ. 38.00μ.
ΑΚΟΝΤΙΟ 37,50 48.00μ. 46.00μ.
ΣΦΥΡΑ 40,00 45.00μ. 41.00μ.
ΔΕΚΑΘΛΟ 4.200 4.900β. 4.850β.
10.000Β 58,00,14 55,00,14 56,30,14
4 Χ 100 45,14
4 Χ 400 3,38,14

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ Κ 20 ΓΥΝΑΙΚΩΝΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2023 2023 2023
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100 14,54 12,94 13,14
200 29,84 26,64 27,24
400 1,09,14 1,01,44 1,02,74
800 2,44,14 2,25,64 2,29,14
1.500 5,47,14 5,05,14 5,21,14
3.000 11,50,14
5.000 23,14,14 20,39,14 21,14,14
3.000 ΦΕ 14,30,14 13,29,14 13,58,14
100Ε 18,14 17,14 17,74
400Ε 1,17,14 1,12,14 1,13,14
ΥΨΟΣ 1,42 1,56 1,50
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 2,70 3,20 3,00
ΜΗΚΟΣ 4,76 5,45 5,22
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 9,85 11,35 10,80
ΣΦΑΙΡΑ 9,40 10,40 9,80
ΔΙΣΚΟΣ 28,50 34,00 30,50
ΑΚΟΝΤΙΟ 28,00 34,10 31,50
ΣΦΥΡΑ 32,00 39,00 34,00
ΕΠΤΑΘΛΟ 3.000 3.600 3.300
10.000 Β 1,05,00,14 1,00,00,14 1,01,30,14
4 Χ 100 52,14
4 Χ 400 4,25,14

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Κ23 ΑΝΔΡΩΝΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ& ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Κ23 ΑΝΔΡΩΝ
2023 2023
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100 11,34 11,54
200 23,04 23,34
400 51,44 52,14
800 2,00,64 2,03,14
1.500 4,07,44 4,16,14
5.000 15,24,14 16,10,14
10.000 33,36,14 35,14,14
3000ΦΕ 10,21,14 10,44,14
110Ε 16,44 16,94
400Ε 1,00,14 1,01,14
ΥΨΟΣ 1,87 1,85
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 4,10 3,80
ΜΗΚΟΣ 6,68 6,50
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 13,53 13,30
ΣΦΑΙΡΑ 12,90 12,00
ΔΙΣΚΟΣ 39,00 37,00
ΑΚΟΝΤΙΟ 49,00 47,00
ΣΦΥΡΑ 45,00 41,00
ΔΕΚΑΘΛΟ 4.900β. 4.750β.
10.000Β ΔΙΑΣ 52,20,14 52,00,14 ΟΡ.ΥΨ.ΠΡΙΜ.
20.000Β 2,00,00,00 1,55,00,00/ 2,00,00,00
4 Χ 100 45,24
4 Χ 400 3,38,14

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2023 2023
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100 12,94 13,34
200 26,64 27,44
400 1,01,14 1,03,14
800 2,23,14 2,30,14
1.500 4,55,14 5,20,14
5.000 19,12,14 21,10,14
10.000 43,30,14 45,30,14
3.000 ΦΕ 13,14,14 13,58,14
100Ε 17,04 17,64
400Ε 1,12,04 1,13,04
ΥΨΟΣ 1,56 1,50
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3,20 3,00
ΜΗΚΟΣ 5,45 5,22
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 11,35 10,80
ΣΦΑΙΡΑ 10,40 9,80
ΔΙΣΚΟΣ 34,10 30,50
ΑΚΟΝΤΙΟ 34,10 31,50
ΣΦΥΡΑ 39,00 34,00
ΕΠΤΑΘΛΟ 3.600β. 3.300β.
10.000 Β ΔΙΑΣ 1,00,00,00 1,02,14,00
20.000 Β 2,15,00,00 2,15,00,00 /2,18,00,00
4 Χ 100 52,64
4 Χ 400 4,24,14

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΑΝΔΡΩΝ                          ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
2023 2023 2023
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100 11,84 11,24 11,34
200 24,24 22,94 23,14
400 53,84 51,04 51,44
800 2,06,54 2,00,14 2,01,04
1.500 4,23,24 4,07,14 4,11,54
5.000 16,55,14 15,56,14 / 15,40,14 16,05,64
10.000 33,10,14 33,35,14
ΗΜΙΜΑΡ. 1,18,00,00 1,28,00,00
ΜΑΡΑΘΩΝ 2,45,00,00 3,00,00,00
3.000 ΦΕ 10,47,14 10,17,24 10,24,54
110Ε 17,04 16,24 16,44
400Ε 1,02,24 59,64 1,00,24
ΥΨΟΣ 1,77 1,92 1,90
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3,90 4,30 4,20
ΜΗΚΟΣ 5,95 6,89 6,78
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 12,56 14,00 13,77
ΣΦΑΙΡΑ 11,60 13,75 13,33
ΔΙΣΚΟΣ 35,00 43,00 41,65
ΑΚΟΝΤΙΟ 44,50 55,00 53,40
ΣΦΥΡΑ 42,00 51,00 49,40
ΔΕΚΑΘΛΟ 4.500 5.050 4.950
10.000 Β ΔΙΑΣ 54,20,14 52,00,14 ΟΡ.ΥΨ.ΠΡΙΜ.
20.000 Β 1,50,00,00 1,55,00,00
35.000 Β 3,30,00,00 3,40,00,00
4 Χ 100 46,54 44,04 44,44
4 Χ 400 3,40,24 3,31,84 3,33,94

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝΟΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ  - ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΓΥΝΑΙΚΩΝΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ &  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2023 2023 2023
ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
100 13,84 12,84 12,94
200 28,34 26,54 27,24
400 1,05,64 1,01,04 1,02,54
800 2,32,84 2,22,14 2,25,64
1.500 5,28,34 5,00,54 5,09,44
5.000 21,15,04 20,17,04/19,17,04 20,03,04
10.000 43,00,14 44,30,04
ΗΜΙΜΑΡ 1,38,00,00 (ΠΡΟΚΡ) 1,50,00,00
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 3,30,00,00 3,45,00,00
3000 ΦΕ 13,56,04 13,02,04 13,13,14
100Ε 17,74 16,74 16,94
400Ε 1,14,04 1,10,04 1,11,64
ΥΨΟΣ 1,50 1,59 1,56
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 3,00 3,30 3,20
ΜΗΚΟΣ 5,06 5,54 5,31
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 10,36 11,36 10,90
ΣΦΑΙΡΑ 9,60 10,80 10,60
ΔΙΣΚΟΣ 32,00 36,20 35,50
ΑΚΟΝΤΙΟ 32,00 36,00 35,00
ΣΦΥΡΑ 36,00 41,00 39,30
ΕΠΤΑΘΛΟ 3.100 3.700 3.500
10.000 Β ΔΙΑΣ 1,01,00,14 58,00,04 ΟΡ.ΥΨ.ΠΡΙΜ.
20.000 Β 2,10,00,00 2,15,00,00
35.000 Β 4,10,00,00 4,20,00,00
4 Χ 100 54,14 51,54 52,64
4 Χ 400 4,27,14 4,20,04 4,20,94

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 / 07 / 2024 – ΠΡΩΪ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΟ

08:30

ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ –

1ο ΓΚΡΟΥΠ

13.20μ.

09:00

ΥΨΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1ο ΓΚΡΟΥΠ /1.45-1.49-1.53

1.53μ.

09:30

150μ.

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

09:45

ΥΨΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2ο ΓΚΡΟΥΠ/1.35-1.40-1.45-1.49-1.53

1.53μ.

10:00

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

12.20μ.

10:00

ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ –

2Ο ΓΚΡΟΥΠ

13.20μ.

10:00

150μ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

14.50μ.

 

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3.40μ.

 

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

40.00μ.

 

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

30.00μ.

 

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

29.00μ.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 / 07 / 2024 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

16:15

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

17:45

300μ. ΕΜΠ.

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

18:00

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:05

300μ. ΕΜΠ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

18:20

300μ.

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

18:30

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:30

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:30

ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:40

300μ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

19:05

150μ.

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

19:20

150μ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

19:30

ΥΨΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:35

1.000μ.

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

19:55

1.000μ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

20:00

ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:30

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:30

2.000μ.

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

20:45

2.000μ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

20:55

4 Χ 80μ.

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

21:15

4 Χ 80μ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

21:30

2.000μ. Φ.Ε.

Πρωί ή Σα βράδυ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

21:45

2.000μ. Φ.Ε.

Πρωί ή Σα βράδυ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

21:55

5.000μ. ΒΑΔΗΝ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

22:25

3.000μ. ΒΑΔΗΝ

ΚΟΡΙΤΙΣΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ


ΚΥΡΙΑΚΗ 14 / 07 / 2024 – ΠΡΩΙ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΟΡΙΟ

08:30

ΜΗΚΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ –

1ο ΓΚΡΟΥΠ

5.15μ.

09:20

80μ. ΕΜΠ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

09:30

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

09:30

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3.10μ.

09:45

80μ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

09:45

ΜΗΚΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΚΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ –

2Ο ΓΚΡΟΥΠ

5.15μ.

10:00

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

10.30μ.

10:30

80μ.

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

11:15

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

37.00μ.

11:00

ΜΗΚΟΣ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6.10μ.

100μ. ΕΜΠ.

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

ΥΨΟΣ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.60μ.

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

41.00μ.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 / 07 / 2024 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

16:00

ΜΗΚΟΣ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

16:00

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

16:00

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

16:45

100μ. ΕΜΠ.

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

17:00

80μ. ΕΜΠ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

17:15

ΥΨΟΣ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

17:20

80μ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ

17:20

ΜΗΚΟΣ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

17:30

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

17:30

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

17:40

80μ.

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΣΕΙΡΕΣ

17:55

600μ.

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

18:10

600μ.

ΑΓΟΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

18:30

4Χ200μ.

ΜΙΚΤΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/ 07/ 24 - ΠΡΩΪ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΟ

08:30

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

57.00μ.

09:00

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

13.80μ.

09:00

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

4.35μ.

09:00

400μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

09:25

400μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

09:30

ΥΨΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.65μ.

09:45

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

14.50μ.

10:00

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

40.00μ.

10:05

110μ. ΕΜΠ

ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

10:20

100μ. ΕΜΠ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

10:30

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

11.90μ.

10:35

100μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

11:05

100μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

11:15

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

38.00μ.


ΣΑΒΒΑΤΟ  27 / 07 / 24 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

18:00

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:30

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:30

110μ. ΕΜΠ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:50

100μ. ΕΜΠ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:00

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:05

100μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:20

100μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:30

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:35

400μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:45

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:50

400μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:05

1.500μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

20:25

1.500μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

20:30

ΥΨΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:45

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:45

3.000μ. Φ.Ε

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

21:00

3.000μ. Φ.Ε

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

21:00

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

21:20

5.000μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

21:45

5.000μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

22:10

4Χ100μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

22:40

4Χ100μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ


ΚΥΡΙΑΚΗ 28 / 07 / 24 - Π Ρ Ω Ϊ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΟ

07:15

10.000μ. ΒΑΔΗΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

07:15

10.000μ. ΒΑΔΗΝ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

08:30

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

44.00μ.

09:00

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3.50μ.

09:00

ΜΗΚΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

5.70μ.

09:30

400μ. ΕΜΠ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

09:30

ΥΨΟΣ

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.90μ.

09:45

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

11.20μ.

09:50

400μ. ΕΜΠ

ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

10:00

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

45.00μ.

10:00

800μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

10:15

800μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

10:30

ΜΗΚΟΣ

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6.85μ.

10:40

200μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

11:15

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

52.00μ.

11:25

200μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 28 / 07 / 24 - ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

17:45

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:00

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:45

ΜΗΚΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:00

400μ. ΕΜΠ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:00

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:15

400μ. ΕΜΠ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:30

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:35

800μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:50

800μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:05

200μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:15

ΥΨΟΣ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:25

200μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:30

ΜΗΚΟΣ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:30

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:45

3.000μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

21:05

3.000μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

21:20

4Χ400 μ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

21:50

4Χ400 μ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

 

 

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

  Υπάρχουν 5 (πέντε) Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στην Κομοτηνή και στα Τρίκαλα.

  Οι υποψήφιοι - ες για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), εκτός από τις γραπτές εξετάσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, αλλά και σε αθλητικές δοκιμασίες.
  Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με: 
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) ακτινογραφία θώρακα και καρδιογράφημα συνοδευόμενα από  τη γνωμάτευση των γιατρών  και βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων.Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
γ) δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
δ) δελτίο εξεταζομένου, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.

  Οι υποψήφιοι στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε τρεις (3) από τις τέσσερις (4) αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες είναι οι εξής:

Για τους Άντρες:

200Μέτρα, Άλμα Εις Μήκος, Σφαιροβολία (Βάρος Σφαίρας 6Κιλά), Κολύμβηση 50 Μέτρα Ελεύθερο.

Για τις Γυναίκες:

200Μέτρα, Άλμα Εις Μήκος, Σφαιροβολία (Βάρος Σφαίρας 4Κιλά), Κολύμβηση 50 Μέτρα Ελεύθερο.

 Τώρα, στα αγωνίσματα του Δρόμου και της Κολύμβησης οι υποψήφιοι - ες έχουν δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια ενώ στα αγωνίσματα του Άλματος Εις Μήκος και της Σφαιροβολίας ο εξεταζόμενος δικαιούται τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη από αυτές.

  Το σύνολο των μορίων που συμπληρώνει ένας υποψήφιος από τις αθλητικές δοκιμασίες είναι 4000 μόρια. Αυτά τα μόρια συμψηφίζονται με τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα επιπλέον μόρια προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου των τριών βαθμών με το 200.

  Ας δούμε ένα παράδειγμα. Αν ένας υποψήφιος συγκεντρώσει στα τρία αγωνίσματα που επέλεξε τους βαθμούς 16, 14, και 10 θα έχει: 

Μέσος Όρος Αθλημάτων: ( 16 + 14 + 12 ) : 3 = 42 : 3 = 14

Άρα:

Επιπλέον μόρια εισαγωγής: 14 * 200 = 2.800 Μόρια. 

Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε την αντίστοιχη βαθμολογία που υπάρχει, ανάλογα με την κάθε επίδοση που πετυχαίνεται.

Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Βαθμολογίες Αγωνισμάτων

Άνδρες

Βαθμός
 
Δρόμος 200μ.
(Δευτερόλεπτα)
Άλμα Εις Μήκος
(Μέτρα)
Σφαιροβολία
(Σφαίρα 6κ.)
(Μέτρα)
Κολύμβηση
50μ. Ελεύθερο
(Δευτερόλεπτα)
20 ≤ 25,00 ≥ 6,20 ≥ 14,00 ≤ 29,00
19 25,01 - 25,50 6,19 - 6,05 13,99 - 13,60 29,1 - 30,0
18 25,51 - 26,00 6,04 - 5,90 13,59 - 13,20 30,1 - 31,0
17 26,01 - 26,50 5,89 - 5,75 13,19 - 12,80 31,1 - 32,0
16 26,51 - 27,00 5,74 - 5,60 12,79 - 12,40 32,1 - 33,0
15 27,01 - 27,50 5,59 - 5,45 12,39 - 12,00 33,1 - 34,0
14 27,51 - 28,00 5,44 - 5,30 11,99 - 11,60 34,1 - 35,0
13 28,01 - 28,50 5,29 - 5,15 11,59 - 11,20 35,1 - 36,0
12 28,51 - 29,00 5,14 - 5,00 11,19 - 10,80 36,1 - 37,0
11 29,01 - 29,50 4,99 - 4,85 10,79 - 10,40 37,1 - 38,0
10 29,51 - 30,00 4,84 - 4,70 10,39 - 10,00 38,1 - 39,0
9 30,01 - 30,50 4,69 - 4,55 9,99 - 9,60 39,1 - 40,0
8 30,51 - 31,00 4,54 - 4,40 9,59 - 9,20 40,1 - 41,0
7 31,01 - 31,50 4,39 - 4,25 9,19 - 8,80 41,1 - 42,0
6 31,51 - 32,00 4,24 - 4,10 8,79 - 8,40 42,1 - 43,0
5 32,01 - 32,50 4,09 - 3,95 8,39 - 8,00 43,1 - 44,0
4 32,51 - 33,00 3,94 - 3,80 7,99 - 7,60 44,1 - 45,0
3 33,01 - 33,50 3,79 - 3,65 7,59 - 7,20 45,1 - 46,0
2 33,51 - 34,00 3,64 - 3,50 7,19 - 6,80 46,1 - 47,0
1 34,01 - 34,50 3,49 - 3,35 6,79 - 6,40 47,1 - 48,0
0 ≥ 34,51 ≤ 3,34 ≤ 6,39 ≥ 48,1

 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Βαθμολογίες Αγωνισμάτων

Γυναίκες

Βαθμός
 
Δρόμος 200μ.
(Δευτερόλεπτα)
Άλμα Εις Μήκος
(Μέτρα)
Σφαιροβολία
(Σφαίρα 4κ.)
(Μέτρα)
Κολύμβηση
50μ. Ελεύθερο
(Δευτερόλεπτα)
20 ≤ 29,0 ≥ 5,15 ≥ 11,00 ≤ 31,0
19 29,1 - 29,5 5,14 - 5,00 10,99 - 10,60 31,1 - 32,0
18 29,6 - 30,0 4,99 - 4,85 10,59 - 10,20 32,1 - 33,0
17 30,1 - 30,5 4,84 - 4,70 10,19 - 9,80 33,1 - 34,0
16 30,6 - 31,0 4,69 - 4,55 9,79 - 9,40 34,1 - 35,0
15 31,1 - 31,5 4,54 - 4,40 9,39 - 9,00 35,1 - 36,0
14 31,6 - 32,0 4,39 - 4,25 8,99 - 8,60 36,1 - 37,0
13 32,1 - 32,5 4,24 - 4,10 8,59 - 8,20 37,1 - 38,0
12 32,6 - 33,0 4,09 - 3,95 8,19 - 7,80 38,1 - 39,0
11 33,1 - 33,5 3,94 - 3,80 7,79 - 7,40 39,1 - 40,0
10 33,6 - 34,0 3,79 - 3,65 7,39 - 7,00 40,1 - 41,0
9 34,1 - 34,5 3,64 - 3,50 6,99 - 6,60 41,1 - 42,0
8 34,6 - 35,0 3,49 - 3,35 6,59 - 6,20 42,1 - 43,0
7 35,1 - 35,5 3,34 - 3,20 6,19 - 5,80 43,1 - 44,0
6 35,6 - 36,0 3,19 - 3,05 5,79 - 5,40 44,1 - 45,0
5 35,6 - 36,5 3,04 - 2,90 5,39 - 5,00 45,1 - 46,0
4 36,6 - 37,0 2,89 - 2,75 4,99 - 4,60 46,1 - 47,0
3 37,1 - 37,5 2,74 - 2,60 4,59 - 4,20 47,1 - 48,0
2 37,6 - 38,0 2,59 - 2,45 4,19 - 3,80 48,1 - 49,0
1 38,1 - 38,5 2,44 - 2,30 3,79 - 3,40 49,1 - 50,0
0 ≥ 38,6 ≤ 2,29 ≤ 3,39 ≥ 50,1

Στρατιωτικές Σχολές

  Οι υποψήφιοι - ες για τις Στρατιωτικές Σχολές, εκτός από τις γραπτές εξετάσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλονται σε Ψυχοτεχνικές Εξετάσεις, σε Υγειονομικές Εξετάσεις, αλλά και σε Αθλητικές Δοκιμασίες. Ειδικότερα οι υποψήφιοι - ες υποβάλλονται στις παρακάτω αθλητικές δοκιμασίες.

Αθλητικές Δοκιμασίες για Άντρες και Γυναίκες:

 • Δρόμος 100 μ.
 • Δρόμος 1000 μ.
 • Άλμα σε ύψος με φόρα.
 • Άλμα σε μήκος με φόρα.
 • Ρίψη σφαίρας σε απόσταση τουλάχιστον 4,5 μ. ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι.
 • Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποιο από τα αγωνίσματα αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.

  Τώρα, στα αγωνίσματα του Δρόμου οι υποψήφιοι - ες έχουν δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια ενώ στα αγωνίσματα του Άλματος Εις Μήκος και της Σφαιροβολίας οι υποψήφιοι - ες δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι - ες περάσουν το όριο με την πρώτη ή δεύτερη προσπάθεια, δεν χρειάζεται να γίνουν οι υπόλοιπες προσπάθειες.

  Σωματομετρικά χαρακτηριστικά:

 Ύψος

   Οι υποψήφιοι άντρες πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα, ενώ οι γυναίκες υποψήφιοι ύψος τουλάχιστον 1,60 μ.

 Δείκτης Μάζας Σώματος

   Ο Δ.Μ.Σ. βρίσκεται από το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

 •  Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 19 - 27.
 •  Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 18 - 25.

  Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα :Αν ένας υποψήφιος έχει ύψος 1,90 μ. και βάρος 70 κιλά, τότε ο Δείκτης Μάζας Σώματος του είναι:

Δείκτης Μάζας Σώματος = Βάρος = 80 = 22,2
 Ύψος2 1,90 * 1,90

 

Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι - ες κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν δίνουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους - ες. Είναι όμως υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί - ες στη σχολή.

  Τα όρια των αγωνισμάτων για τις σχολές του Στρατού Ξηράς φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

Σχολές Στρατού ΞηράςΔρόμος
100μ
Δρόμος
1000μ
Άλμα
σε ύψος
Άλμα
σε μήκος
Ρίψη
Σφαίρας
Κολύμβηση
Στρατ. Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)
•  Όπλα 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.
•  Σώματα 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
Σχ. Αξιωμ. Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
Σχ. Μονίμων Υπαξιωμ. (ΣΜΥ)
•  Όπλα 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.
•  Σώματα 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
Στρ. Σχ. Αξιωμ. Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
•  Ψυχολογικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Στρατολογικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Ιατρικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Φαρμακευτικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Κτηνιατρικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Οδοντιατρικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Οικονομικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.

Λιμενικό - Πυροσβεστική

Εισαγωγή στη Σχολή του Λιμενικού.

  Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια). Όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, θα δοκιμασθούν σε ελεύθερη κολύμβηση απόστασης 100μ. σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια) και όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

  Οι υποψήφιοι υποβάλλονται επίσης σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα κατωτέρω όρια επίδοσης σε όλα:

 • Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
 • Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
 • Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
 • Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
 • Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).

  Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία προσπάθεια μόνο:

 • Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον
 • Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 25 τουλάχιστον
 • Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 30 τουλάχιστον
 • Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά
 • Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100 μ. σε 16 δεύτερα λεπτά

Εισαγωγή για τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

  Για την εισαγωγή τους στη Σχολή οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές, ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες και εξετάζονται σε μαθήματα (γραπτά), σύμφωνα με την προκήρυξη.

  Οι αθλητικές δοκιμασίες είναι οι εξής:

 • Πέντε (5) έλξεις σε μονόζυγο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναρτώνται στο μονόζυγο από το πρόσθιο μέρος αυτού έχοντας το εξωτερικό μέρος της παλάμης στραμμένο προς το πρόσωπό τους. Μετά την πρώτη έλξη, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το έδαφος μέχρι το τέλος της προσπάθειας, ενώ σε κάθε έλξη πρέπει η κάτω γνάθος να ξεπερνάει το ύψος του μονόζυγου και τα χέρια κατά την κάθοδο να είναι σε θέση πλήρους ανάτασης (μία προσπάθεια).
 • Δρόμος 1.000 μέτρων σε χρόνο 4΄ (μία προσπάθεια).
 • Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄ (μία προσπάθεια).
 • Άλμα σε μήκος τουλάχιστον 4μ. (τρεις προσπάθειες).
 • Ανάβαση - Κατάβαση σε ολκωτή πυροσβεστική κλίμακα σε ύψος εννέα (9) μέτρων, τοποθετημένη σε Πυροσβεστικό Πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 1΄ και 50΄΄ (μία προσπάθεια).
 • Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα (1) μέτρο (μία προσπάθεια).
 • Άλμα σε ύψος τουλάχιστον 1,10 μ. (τρεις προσπάθειες).
 • Υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες και αγωνίσματα ή δεν προσέρχονται κατά την ημερομηνία που καλούνται να εξεταστούν, κρίνονται ακατάλληλοι για κατάταξη και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και δοκιμασιών με πρακτικό της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και τη Διεύθυνση Προσωπικού. Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφιος που προσέρχεται να συμμετάσχει στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζει εμφανείς ενδείξεις σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (π.χ. κύησης) που καθιστά τη συμμετοχή του εντός του συμφώνως με το πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών αδύνατη και επικίνδυνη για τον ίδιο, αποκλείεται από αυτές μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ο τελευταίος υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμα ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών πριν την έναρξη της αθλητικής δοκιμασίας και να αιτηθεί την αναβολή της εξέτασης. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθοριζόμενου για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο.

Αστυνομία - Ειδικοί Φρουροί

  Οι υποψήφιοι - ες για τις Αστυνομικές Σχολές - Ειδικών φρουρών, εκτός από τις γραπτές εξετάσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλονται σε  Ψυχοτεχνικές Εξετάσεις, σε Υγειονομικές Εξετάσεις, αλλά και σε Αθλητικές Δοκιμασίες. Ειδικότερα οι υποψήφιοι - ες υποβάλλονται στις παρακάτω αθλητικές δοκιμασίες.

Αθλητικές Δοκιμασίες για Άντρες και Γυναίκες:

 • Δρόμος 100 μ.
 • Δρόμος 1000 μ.
 • Άλμα σε ύψος με φόρα.
 • Άλμα σε μήκος με φόρα.
 • Ρίψη σφαίρας σε απόσταση τουλάχιστον 4,5 μ. ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι.
 • Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποιο από τα αγωνίσματα αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.

  Τώρα, στα αγωνίσματα του Δρόμου οι υποψήφιοι - ες έχουν δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια ενώ στα αγωνίσματα του Άλματος Εις Μήκος και της Σφαιροβολίας οι υποψήφιοι - ες δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι - ες περάσουν το όριο με την πρώτη ή δεύτερη προσπάθεια, δεν χρειάζεται να γίνουν οι υπόλοιπες προσπάθειες.

  Σωματομετρικά χαρακτηριστικά:

 Ύψος

   Οι υποψήφιοι, άντρες και γυναίκες, πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.

 Δείκτης Μάζας Σώματος

   Ο Δ.Μ.Σ. βρίσκεται από το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

 •  Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 19 - 27.
 •  Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 18 - 25.

  Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα :Αν ένας υποψήφιος έχει ύψος 1,90 μ. και βάρος 70 κιλά, τότε ο Δείκτης Μάζας Σώματος του είναι:

Δείκτης Μάζας Σώματος  = Βάρος = 80 = 22,2
 Ύψος2 1,90 * 1,90

Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι - ες κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν δίνουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους - ες. Είναι όμως υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί - ες στη σχολή.

  Τα όρια των αγωνισμάτων για τις σχολές της Αστυνομίας και Ειδικών φρουρών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

Σχολές Αστυνομίας Δρόμος
100μ
Δρόμος
1000μ
Άλμα
σε ύψος
Άλμα
σε μήκος
Ρίψη
Σφαίρας
Σχολή Αξιωματικών 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.
Σχολή Αστυφυλάκων 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.
Ειδικοί Φρουροί 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.