Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Α΄ ΗΜΕΡΑ : ΠΡΩΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΟ

08.30

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Λαδόπουλου)

54.00 μ

08.30 110 μ. ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  
08.55 100 μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  

09.00

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

(Α΄+Β΄ Γκρουπ)

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

13.50 μ.

09.00

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

37.00 μ

09.00

ΥΨΟΣ

(Α΄ + Β΄ Γκρουπ)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1.65 μ.

09.25

400 μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

09.30

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

(Α΄ Γκρουπ)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3.40 μ.

   

09.55

400 μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

10.00

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

(Α΄ Γκρουπ)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 3.40 μ.

10.30

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Βοηθητικό)

14.70 μ.

10.30

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

(Α΄+ Β΄ Σκάμμα)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

11.60 μ.

10.40

100 μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

11.15

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

40.50 μ.

11.40

100 μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

Α΄ ΗΜΕΡΑ : ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

17.00

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

(Λαδόπουλου)

18.00

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18.00

110 μ. ΕΜΠ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18.15

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18.20 100 μ. ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ

18.30

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18.40

100 μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18.55

100 μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19.00

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19.00

ΥΨΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19.15

400 μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19.30

400 μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19.45

1.500 μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20.00

ΤΡΙΠΛΟΥΝ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20.00

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20.15

1.500 μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20.35

2.000 μ. Φ.Ε.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20.50

2.000 μ. Φ.Ε.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

21.10

4 Χ 100 μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ

ΣΕΙΡΕΣ

21.40

4 X100 μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ

ΣΕΙΡΕΣ

22.20

5.000 μ. ΒΑΔΗΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ


Β΄ ΗΜΕΡΑ : ΠΡΩΪ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΡΙΟ

08.00

5.000μ. ΒΑΔΗΝ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

 

08.30

 

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Λαδόπουλου)

 

51.00 μ.

08.45 400μ. ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ  

09.00

ΜΗΚΟΣ

(Α΄+ Β΄ Σκάμμα)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

5.55 μ.

09.00

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

(Α΄ Γκρουπ)

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

4.10 μ.

09.00

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

44.00 μ.

09.10

400μ. ΕΜΠ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

09.30

ΥΨΟΣ

(Α΄ + Β΄ Γκρουπ)

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.88 μ.

09.30

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

(Β΄ Γκρουπ)

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

4.10 μ.

09.40

800μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

10.05

800μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

10.30

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

(A΄ + Β ΄ γκρουπ)

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(Βοηθητικό)

12.80 μ.

10.30

200μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

10.45

ΜΗΚΟΣ

(Α΄+ Β΄ Σκάμμα)

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6.65 μ.

11.00

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 

ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

50 μ.

11.30

200μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ

 

Β΄ ΗΜΕΡΑ : ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

17.00

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

(Λαδόπουλου)

17.30

400μ. ΕΜΠ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

17.30

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

17.45

400μ. ΕΜΠ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

17.45

ΜΗΚΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18.00

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18.05

200μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18.15

ΥΨΟΣ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18.25

200μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18.45

800μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19.00

800μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19.00

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19.15

3.000μ.

ΑΝΔΡΩΝ

Α΄ ΤΕΛΙΚΗ

ΣΕΙΡΑ

19.15

ΜΗΚΟΣ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19.15

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19.30

3.000μ.

ΑΝΔΡΩΝ

Β΄ ΤΕΛΙΚΗ

ΣΕΙΡΑ

19.45

3.000μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α΄ ΤΕΛΙΚΗ

ΣΕΙΡΑ

20.00

3.000μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Β΄ ΤΕΛΙΚΗ

ΣΕΙΡΑ

20.20

4 Χ 400μ.

ΑΝΔΡΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ

ΣΕΙΡΕΣ

20.40

4 Χ 400μ.

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ

ΣΕΙΡΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΧΡΗΣΤΟΣ   ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ  22  ΙΟΥΝΙΟΥ  2024

17.30μ.μ.

110μ.ΕΜΠΟΔΙΑ (Α)

ΜΗΚΟΣ (Α)

ΔΙΣΚΟΣ (Γ)

17.40μ.μ.

100μ.ΕΜΠΟΔΙΑ (Γ)

17.50μ.μ.

400μ. (Α)

ΥΨΟΣ (Α)

18.05μ.μ.

400μ. (Γ)

ΔΙΣΚΟΣ (Α)

18.20μ.μ.

800μ. (Α)

18.35μ.μ.

800μ. (Γ)

ΜΗΚΟΣ (Γ)

ΣΦΑΙΡΑ (Α)

18.50μ.μ.

400μ. ΕΜΠΟΔΙΑ (Γ)

19.00μ.μ.

400μ.ΕΜΠΟΔΙΑ (Α)

ΥΨΟΣ (Γ)

ΑΚΟΝΤΙΟ (Γ)

19.10μ.μ.

100μ. (Α)

19.25μ.μ.

100μ. (Γ)

ΤΡΙΠΛΟΥΝ (Α)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

19.40μ.μ.

1500μ. (Α)

ΑΚΟΝΤΙΟ (Α)

19.55μ.μ.

1500μ. (Γ)

ΣΦΑΙΡΑ (Γ)

20.10μ.μ.

300μ. (Α)

20.20μ.μ.

300μ. (Γ)

ΤΡΙΠΛΟΥΝ (Γ)

20.35μ.μ.

200μ. (Α)

20.55μ.μ.

200μ. (Γ)

ΠΡΩΙ

ΩΡΑ

ΔΡΟΜΟΙ

ΑΛΜΑΤΑ

ΡΙΨΕΙΣ

09:00

100μ.Εμπ.Κ18 Κορίτσια

Σφυροβολία Κ18 Κορίτσια 

Σφυροβολία Γυναικών (12 αθλήτριες)

09:15

80μ.Εμπ. Κ16 Κορίτσια

09:30

80μ.Κ16 Κορίτσια

09:50

80μ.Κ11 Αγόρια

Μήκος Κ16 Αγόρια

10:10 300M.Κ16 Κορίτσια    

10:20

600μ. Κ16 Κορίτσια

Ακόντιο Κ16 Αγόρια

10:40

600μ. Κ16 Αγόρια

Ύψος Κ16 Κορίτσια

11:00

150Μ.Κ16 Κορίτσια

 

Δίσκος Κ18 Κορίτσια

Δίσκος Γυναικών (12 αθλήτριες)

11:10

 

Μήκος Κ16 Κορίτσια 
11:20 150Μ. Κ16 Αγόρια    

11:45

4χ80μ.Κ16 Αγόρια

12:05 4χ80μ. Κ16 Κορίτσια    

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΩΡΑ ΔΡΟΜΟΙ ΑΛΜΑΤΑ ΡΙΨΕΙΣ
16:45 100 Εμπ. Γυναικών Τριπλούν Γυναικών (12 Αθλητριών)  
17:00 110Εμπ.Κ20 Αγοριών   Ακόντιο Ανδρών (12 Αθλητές)
17:15 400μ.Γυναικών    
17:35 400μ. Ανδρών Μήκος  Ανδρών (12 Αθλητές)  
17:55 100μ. Γυναικών Ύψος Γυναικών (12 Αθλητριών)  Σφαίρας Ανδρών (12 Αθλητές)
18:15 100μ. Ανδρών    
18:35 800μ. Γυναικών    
18:45 Μήκος Γυναικών (12 Αθλητριών) Δίσκος Ανδρών (12 Αθλητές) 
18:55 800μ.Ανδρών    
19:00    
19:15 200μ. Γυναικών    
19:35 200μ. Ανδρών    Σφαίρας Γυναικών (12 Αθλητές)
19:50 3000μ.Γυναικών    
20:00  

Σφύρα Ανδρών (12 Αθλητές)

Σφύρα Κ20 Αγοριών

20:05 3000μ.Ανδρών    

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΠΡΩΪΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

Α/Γ

Προκριματικός/ Τελικός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

08:30

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

Α

Προκριματικός

Όριο: 60,50μ. - Βοηθητικό Στάδιο

09:00

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

Γ

Προκριματικός

Όριο: 41,00μ. – Κεντρικό Στάδιο

09:00

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

Α

Προκριματικός 2 Group

Όριο: 4,80μ.

09:00

110μ. με Εμπόδια

Α

Προκριματικές Σειρές

09:25

100μ. με Εμπόδια

Γ

Προκριματικές Σειρές

09:30

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

Α

Προκριματικός 2 Group

2 σκάμματα - Όριο: 15,00μ.

09:30

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Γ

Προκριματικός 2 Group

Όριο: 1,70μ.

09:55

400μ.

Γ

Προκριματικές Σειρές

10:15

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Α

Προκριματικός

Όριο: 15,90μ. - Βοηθητικό Στάδιο

10:20

400μ.

Α

Προκριματικές Σειρές

11:00

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

Γ

Προκριματικός

Όριο: 44,00μ. - Κεντρικό Στάδιο

11:00

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

Γ

Προκριματικός 2 Group

2 σκάμματα - Όριο: 12,20μ.

11:00

100μ.

Γ

Προκριματικές Σειρές

11:35

100μ.

Α

Προκριματικές Σειρές

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:00

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

Γ

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κεντρικό Στάδιο

18:05

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

Α

ΤΕΛΙΚΟΣ

Βοηθητικό Στάδιο

18:10

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

Α

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:15

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

Γ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:25

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Γ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:30

100μ.

Γ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1

18:40

100μ.

Α

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1

18:55

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Α

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κεντρικό Στάδιο

19:05

110μ. με Εμπόδια

Α

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:15

100μ. με Εμπόδια

Γ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:30

100μ.

Γ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2

19:40

100μ.

Α

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2

19:45

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

Γ

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κεντρικό Στάδιο

19:50

400μ.

Γ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:55

ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

Α

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:00

400μ.

Α

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:10

1500μ.

Γ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1

20:20

1500μ.

Γ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2

20:30

1500μ.

Α

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1

20:35

1500μ.

Α

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2

20:55

3.000μ. με Φ.Ε.

Γ

ΤΕΛΙΚΟΣ

21:15

3.000μ. με Φ.Ε.

Α

ΤΕΛΙΚΟΣ

21:40

4 X 100μ.

Γ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1

21:49

4 X 100μ.

Γ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2

21:58

4 X 100μ.

Γ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 3

22:10

4 X 100μ.

Α

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1

22:19

4 X 100μ.

Α

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2

22:28

4 X 100μ.

Α

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 3

 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΠΡΩΪΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

Α/Γ

Προκριματικός/ Τελικός

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

08:30

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

Γ

Προκριματικός

Όριο: 48,00μ. - Βοηθητικό Στάδιο

08:30

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

Α

Προκριματικός Α’ Group

Όριο: 47,60μ. – Κεντρικό Στάδιο

09:00

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

Γ

Προκριματικός

Όριο: 3,70μ.

09:00

800μ.

Γ

Προκριματικές Σειρές

09:20

800μ.

Α

Προκριματικές Σειρές

09:30

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Α

Προκριματικός 2 Group

Όριο: 2,00μ.

09:30

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

Γ

Προκριματικός 2 Group

2 σκάμματα - Όριο: 5,80μ.

09:45

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

Α

Προκριματικός Β’ Group

Όριο: 47,60μ. – Κεντρικό Στάδιο

09:55

400μ. με Εμπόδια

Γ

Προκριματικές Σειρές

10:15

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Γ

Προκριματικός

Όριο: 12,50μ. - Βοηθητικό Στάδιο

10:20

400μ. με Εμπόδια

Α

Προκριματικές Σειρές

10:45

200μ.

Γ

Προκριματικές Σειρές

11:00

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

Α

Προκριματικός 2 Group

2 σκάμματα - Όριο: 7,40μ.

11:00

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

Α

Προκριματικός Α’ Group

Όριο: 62,00μ. – Κεντρικό Στάδιο ή Βοηθ. Στάδιο

11:25

200μ.

Α

Προκριματικές Σειρές

12:15

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

Α

Προκριματικός Β’ Group

Όριο: 62,00μ. – Κεντρικό Στάδιο ή Βοηθ. Στάδιο

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

18:00

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ

Α

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κεντρικό Στάδιο

18:05

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ

Γ

ΤΕΛΙΚΟΣ

Βοηθητικό Στάδιο

18:10

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

Γ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:15

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

Γ

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:30

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Α

ΤΕΛΙΚΟΣ

18:35

200μ.

Γ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1

18:45

200μ.

Α

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1

18:55

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ

Γ

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κεντρικό Στάδιο

19:05

400μ. με Εμπόδια

Γ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:15

400μ. με Εμπόδια

Α

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:25

200μ.

Γ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2

19:35

200μ.

Α

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2

19:40

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

Α

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:45

800μ.

Γ

ΤΕΛΙΚΟΣ

19:50

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

Α

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κεντρικό Στάδιο

19:55

800μ.

Α

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:05

5.000μ.

Γ

ΤΕΛΙΚΟΣ

20:35

5.000μ.

Α

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1

20:55

4 X 400μ.

Γ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1

21:04

4 X 400μ.

Γ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2

21:15

4 X 400μ.

Α

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 1

21:24

4 X 400μ.

Α

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2

21:35

5.000μ.

Α

ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2

Εφ’ όσον απαιτηθεί

21:35 ή 21:55

5.000μ. Βάδην

Α+Γ

Η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί

Παρατηρήσεις: το οριστικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μετά την οριστικοποίηση της τηλεοπτικής μετάδοσης καθώς και της ολοκλήρωσης του ελέγχου των δηλώσεων. Σε περίπτωση που σε ορισμένα αγωνίσματα δεν υπάρχει η ανάλογη συμμετοχή οι προκριματικοί θα καταργούνται. Επίσης οι ώρες έναρξης των αγωνισμάτων μπορεί να τροποποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ.

ΩΡΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

18:30

4Χ100μ.

Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

18:45

4Χ100μ.

Κ23 ΑΝΔΡΩΝ  

19:00

4Χ400μ

Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ

19:15

4Χ400μ

Κ23 ΑΝΔΡΩΝ  

Ώρα έναρξης Αγώνισμα Τελικός / Τελική Σειρά
19:15 3.000μ Βάδην Κοριτσιών Κ16
19:30 600μ Κοριτσιών Κ16-Κ14 Τελικές Σειρές
19:45 600μ Αγοριών Κ16-Κ14 Τελικές Σειρές
20:00 1.000μ Κοριτσιών Κ18-Κ16 Τελικές Σειρές
20:15 1.000μ Αγοριών Κ18-Κ16 Τελικές Σειρές
20:30 800μ Γυναικών, (Κ18 και άνω) Τελικές Σειρές
20:45 800μ Ανδρών, (Κ18 και άνω) Τελικές Σειρές
21:00 1.500μ Γυναικών, (Κ18 και άνω) Τελικές Σειρές
21:15 1.500μ Ανδρών, (Κ18 και άνω) Τελικές σειρές
21:45 2.000μ Γυναικών, (Κ16 και άνω) Τελικός
22:00 2.000μ Ανδρών, (Κ16 και άνω) Τελικός