Όρια Βαθμολόγησης - Πρόκρισης

1) ΗΛΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2022:

Οι ηλικίες των αθλητών – τριών που καθορίζουν τις διάφορες κατηγορίες είναι οι παρακάτω:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΗΛΙΚΙΕΣ

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

1

K12 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

9 - 10 - 11

2013 – 2012 - 2011

2

K14 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

12 - 13

2009 – 2010

3

K16 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

14 - 15

2007 – 2008

4

K18 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

16 - 17

2005– 2006

5

K20 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

18 - 19

2003 – 2004

6

K23 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

20 - 22

2000 – 2001 - 2002

7

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

23 και άνω

1999 και μεγαλύτεροι - ες


Κ16 - ΑΓΟΡΙΑ 2020
  ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ.
80 10΄΄84 10΄΄6 9''94 9''7 10"34
150 20΄΄04 19΄΄8 18''64 18''4 19΄΄44
1.200 4΄08΄΄14 4΄08΄΄0 3΄40΄΄14 3΄40΄΄0 3΄54΄΄14
3.000 11΄50΄΄14 11΄50΄΄0 10΄30΄΄14 10΄30΄΄0 11΄10΄΄14
100 ΕΜΠ 18΄΄04 17΄΄8 15''74 15''5 16"74
200 EMΠ (0,76) 33΄΄24 33΄΄0 29΄΄24 29΄΄0 30''74
2.000 (Φ.Ε) Χ.Λ. 8΄24΄΄14 8΄24΄΄0 7΄48΄΄14 7΄48΄΄0 8΄00΄΄14
ΥΨΟΣ 1.52 1.64 1.60
EΠΙ ΚΟΝΤΩ 2.60 3.00 2.70
ΜΗΚΟΣ 5.10 5.80 5.50
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ 13.50 14.30 13.80
ΣΦΑΙΡΑ 10.50 13.00 12.00
ΔΙΣΚΟΣ 29.50 40.00 35.00
ΑΚΟΝΤΙΟ 32.50 41.00 37.00
ΣΦΥΡΑ 33.00 42.00 38.00
ΕΞΑΘΛΟ 2.900 Β 3.400 Β 3.000 Β
5.000 Β 33΄00΄΄14 33΄00΄΄0 30΄00"14 30΄00΄΄0 31΄00΄΄14
4Χ80 43΄΄64 43΄΄5 39΄΄14 39΄΄0 41''44
4X200 ΜΙΚΤΗ 2΄02΄΄14 2΄02΄΄0 1΄52΄΄14 1΄52΄΄0 1΄57΄΄14
3Χ1.200 12΄38΄΄14 12΄38΄΄0 11΄50΄΄14 11΄50΄΄0 12΄08΄΄14

Κ16 - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2020
  ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ.
80 12΄΄04 11΄΄8 10''94 10''7 11"44
150 22΄΄64 22΄΄4 20"74 20"5 21"74
1.200 4'49"14 4΄49"0 4΄14"14 4΄14"0 4΄30"14
3.000 14΄37"14 14΄37"0 12΄18"14 12΄18"0 13΄15"14
80 ΕΜΠ 16΄΄24 16΄΄0 13''34 13''1 14΄΄74
200 EMΠ (0,76) 36΄΄24 36΄΄0 32"24 32"0 34"24
2.000 (Φ.Ε) Χ.Λ. 9΄30΄΄14 9΄30΄΄0 8΄48΄΄14 8΄48΄΄0 9΄10΄΄14
ΥΨΟΣ 1.33 1.47 1.40
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 2.20 2.40 (2.50 όριο πρόκρισης) 2.30
ΜΗΚΟΣ 4.30 4.90 (5.00 όριο πρόκρισης) 4.60
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ 11.50 12.40 12.10
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 8.30 10.50 9.40
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 22.00 28.00 25.00
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 24.00 31.00 28.00
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 28.00 35.00 31.50
ΕΞΑΘΛΟ 3.000 Β. 3.500 Β 3.200 Β
5.000 Β 37΄00΄΄14 37΄00΄΄0 33΄00’’14 33’00’’0 34΄00΄΄14
4Χ80 48"34 48"2 43"14 43"0 45"64
4X200 ΜΙΚΤΗ 2΄02΄΄14 2΄02΄΄0 1΄52΄΄14 1΄52΄΄0 1΄57΄΄14
3Χ1.200 14΄37΄΄14 14΄37΄΄0 13΄45΄΄14 13΄45΄΄0 14΄04΄΄14

Κ18 -  ΑΓΟΡΙΑ 2020 
  ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ
AΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ.  ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ  ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. 
100 12΄΄64 12΄΄4 11"64 (11"54 όριο πρόκρ) 11"4 11.94
200 26΄΄14 25΄΄9 23"64 23"4 24"24
400 58΄΄94 58΄΄8 52"84 52"7 55"04
800 2'16''14 2΄16΄΄0 2΄04"14 2΄04"0 2' 09"64
1.500 4΄50΄΄14 4΄50΄΄0 4΄22"14 4΄22"0 4΄30΄΄14
3.000 10΄25΄΄14 10΄25΄΄0 9΄42"14 (9΄38"14 όριο πρόκρ.) 9:42"0 (9΄38"0 όριο πρόκ) 9΄55΄΄14
2.000 Φ.Ε 7΄53΄΄14 7΄53΄΄0 6'52''14 6'52''0 7΄22΄΄64
110 ΕΜΠ 18΄΄74 18΄΄5 16''84 16''6 17"74
400 ΕΜΠ 65΄΄84 65΄΄7 60''64 60''5 62΄΄64
ΥΨΟΣ 1.64 1.75 1.70
ΚΟΝΤΩ 3.00 3.70 3.30
ΜΗΚΟΣ 5.40 6.35 (6.40 όριο πρόκρ) 6.00
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 11.55 13.00 12.30
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 10.90 14.20 12.60
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 31.00 42.00 36.50
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 34.50 48.00 42.00
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 34.00 48.00 41.00
ΔΕΚΑΘΛΟ 3.850 5.050 Β 4.450 B
10.000 Β 1:00΄00΄΄14 1:00΄00΄΄0 56'00''14 56'00''0 59΄00"14
4Χ100 50΄΄74 50΄΄6 46''14 46''0 48΄΄44
4Χ400 4΄01΄΄74 4΄01΄΄6 3'44''04 3΄43΄΄9 3΄52΄΄84

Κ18 - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2020 
  ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ
AΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ.
100 14΄΄64 14΄΄4 13.04 12΄8 13”54
200 31΄΄04 30΄΄8 27΄04 26΄8 27”94
400 1΄09''94 1΄09΄΄8 1΄02"84 1΄02"7 1΄05”24
800 2΄48΄΄14 2΄48΄΄0 2΄27"14 2΄27"0 2΄36”14
1.500 6΄03΄΄64 6΄03΄΄5 5΄12"14 5'12"'0 5΄34”84
3.000 13΄12΄΄14 13΄12΄΄0 11'40''14 11'40"0 12΄20”14
2.000 Φ.Ε 9΄00΄΄14 9΄00΄΄0 8΄30΄΄14 8΄30΄΄0 8΄45΄΄14
110 ΕΜΠ 19΄΄14 18΄΄9 16''64 16''4 17”54
400 ΕΜΠ 1΄17΄΄14 1΄17΄΄0 1΄11''14'' 1΄11''0 1΄14΄΄14
ΥΨΟΣ 1.38 1.53 (1.56 όριο πρόκρισης) 1.45
ΚΟΝΤΩ 2.50 2.90 (3.10 όριο πρόκρισης) 2.80
ΜΗΚΟΣ 4.50 5.25 (5.35 όριο πρόκρισης) 5.00
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 9.40 10.50 (10.80 όριο πρόκρισης) 10.00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 9.40 12.00 11.00
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 25.00 32.00 29.00
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 28.00 35.00 31.50
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 33.00 41.00 (43.00 όριο πρόκρισης) 39.00
ΔΕΚΑΘΛΟ 2.900β 3.600β 3.250β
5.000 Β 33΄00΄΄14 33΄00΄΄0 31΄00΄΄14 31΄00΄΄0 31'30''14
4Χ100 58΄΄94 58΄΄8 52''04 51΄΄9 55''44
4Χ400 4΄46΄΄04 4΄45΄΄9 4'24''04 4'23''9 4'35''04

Κ20 - ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ Κ23 ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2020
ΑΓΩΝΙΣΜΑ Κ20 - Κ23 (ΑΝΔΡΩΝ) ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡ. Κ20 - Κ23 (ΑΝΔΡΩΝ) ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ Κ20 - Κ23 (ΑΝΔΡΩΝ) ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡ. Κ20 - Κ23 (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡ. Κ20 - Κ23 (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ Κ20 - Κ23 (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡ.
100 11''34 11''1 11''54 12''94 12''7 13''34
200 23''04 22''8 23''34 26''74 26''5 27''64
400 51''64 51''5 52''44 1΄01''64 1΄01''5 1΄03''14
800 2'00''64 2'00''5 2'04''04 2'25''64 2'25''5 2'29''14
1.500 4΄14΄΄14 4΄14΄΄0 4'18''14 5'06''14 5'06''0 5'21''14
3.000 Κ20     9'50''14     11'50''14
5.000 16'30''14 16'30''0 16'50''14 20'40''14 20'40''0 21'15''14
* 10.000 Κ23 (Α-Γ) 34'00''14 34'00''0 35΄00”14 44΄30''14 44΄30''0 46'30''14
3.000 Φ.Ε 10'25''14 10'25''0 10'38''14 13΄18΄΄14 13΄18΄΄0 14΄00''14
110 -100 ΕΜΠ 16''74 - Κ20 /17”04 - Κ23 16''5 - Κ20 / 16”8 - Κ23 16''94 - Κ20 / 17''24 - Κ23 17''64 17''4 17''84
400 ΕΜΠ 1'00''84 1’ 00’’7 1΄01’’14 1’10’84 1’10’7 1΄11’’64
ΥΨΟΣ 1.86 1.84 1.56 1.50
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 4.00 3.60 3.20 3.00
ΜΗΚΟΣ 6.60 6.30 5.40 5.20
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 13.50 13.40 11.20 10.80
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 14.30 Κ20 - 12.50 - Κ23 13.60 Κ20 - 11.50 Κ23 10.40 9.80
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 42.00 Κ20 - 38.00 - Κ23 39.00 Κ20 - 35.00 Κ23 34.00 30.00
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 48.00 47.00 35.00 32.00
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 47.00 Κ20- 45.00 Κ23 45.00 - Κ20 - 38.00 Κ23 38.00 33.00
** ΔΕΚΑΘΛΟ 5.000 B - Κ20- 4.900 Β - Κ23 4.800 Β - Κ20 - 4.600 Β - Κ23    
** ΕΠΤΑΘΛΟ     3600Β 3.300 Β
10.000 Β. - Κ20 55'00''14 55'00''0 56'00''14 1:00΄00' 14 1:00΄00' 0 1:01'45''14
** 20.000 Β. - Κ23 2:00' 00'' 00 2:00' 00'' 0 2:02'00' 00 2:15΄00''00 2:15΄00''0 2:18'00" 00
4 Χ 100 45”04 44”9 45" 24 52”44 52”3 52''64
4 Χ 400 3΄37”64 3΄37”5 3'38''14 4΄21”64 4΄21”5 4'24''14
* 10.000: Τα έτη 2019 - 2020
** 20.000 Β. - Δέκαθλο - Έπταθλο : Τα έτη 2018 - 2019 - 2020

ΑΝΔΡΕΣ 2020
  ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ
AΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ.
100 11΄΄84 11΄΄6 11''24 11''0 11΄΄34
200 24΄΄24 24΄΄0 22''84 22''6 23΄΄04
400 54΄΄24 54΄΄1 51''14 51''0 51΄΄84
800 2΄06΄΄14 2΄06΄΄0 1΄58΄΄64 1΄58΄΄5 1΄59΄΄64
1.500 4΄23΄΄14 4΄23΄΄0 4'08''14 4'08''0 4΄11΄΄64
* 5.000 17΄00΄΄14 17΄00΄΄0 16΄16"14 ΥΨ. ΠΡΙΜ. * 15΄50"00 ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 16΄16"0 ΥΨ ΠΡΙΜ. *15΄50"0 ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 16΄16" 00
* 10.000     33'00''14 33'00''0 34΄00΄΄14
** ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ     1:25΄00"00 1:25΄00"00 1:32΄00¨00
** ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ     2:55΄00"00 2:55΄00"00 3:15΄00¨00
3.000 Φ.Ε. 10'50''14 10'50''0 10'15''14 ΠΡΙΜ. 10'00''00 ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 10'15''0 ΠΡΙΜ. 10'00''0 ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 10΄15΄΄14
110 ΕΜΠ 17΄΄24 17΄΄0 16''54 16''3 16"64
400 ΕΜΠ 1΄02"74 1΄02"6 59''64 59''5 1΄00"64
ΥΨΟΣ 1.82 1.90 1.86
ΚΟΝΤΩ 3.60 4.10 4.00
ΜΗΚΟΣ 6.10 6.80 6.70
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 12.80 13.80 13.70
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 11.50 13.00 Α - 14.50 ΕΦ. 12.90
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 35.00 40.00 Α - 42.00 ΕΦ 39.00
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 44.00 52.00 51.00
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 42.00 47.00 Α - 47.00 ΕΦ 46.00
** ΔΕΚΑΘΛΟ 4.500 Β 4.900 Β. (Α) & 5.000 Β. (ΕΦ) 4.850 Β
10.000 Β. 54΄00΄΄14 54΄00΄΄0 52'00''14 52'00''0  
** 20.000 Β.     1:50' 00'' 00 1:50' 00'' 0 1:55΄00'00
** 50.000 Β.     5:10'00''00 5:10'00''0 5:15΄0'00
4Χ100 46΄΄44 46΄΄3 44΄΄44 44΄΄3 44΄΄94
4Χ400 3΄42"14 3΄42"0 3΄35"14 3΄35"0 3΄36"14
* 10.000: Τα έτη 2019 - 2020 * Στα 5.000 μ υπάρχει όριο προκρισης και από τα 1.500μ - 3.000μ - 10.000μ - 3.000 Φ.Ε.     
** Ημιμαραθώνιος - Μαραθώνιος - 20.000 Β. - 50.000 Β - Δέκαθλο : Τα έτη 2018 - 2019 - 2020

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2020
  ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ
AΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ
100 13΄΄74 13΄΄5 12''84 12''6 13"04
200 28΄΄54 28΄΄3 26''54 26''3 27"04
400 1΄05''04 1΄04΄΄9 1΄01''14 1΄01''0 1΄02΄΄14
800m 2΄32΄΄14 2΄32΄΄0 2'23''14 2'23''0 2΄26΄΄14
1.500 5΄27΄΄14 5΄27΄΄0 5΄05΄΄14 5΄05΄΄0 5΄10"64
5.000 21΄15"14 21΄15"0 20' 20"14 ΥΨ. ΠΡΙΜ. *19' 20"00 ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 20'20''0 ΥΨΗΛ ΠΡΙΜ. *19΄20'0 ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 20΄12"14
* 10.000     44΄00''14 44΄00''0 46΄00΄΄14
** ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ     1:45΄00"00 1:45΄00"00 2:00΄00''00
** ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ     3:40΄00''00 3:40΄00''00 4:00΄00''00
3.000 Φ.Ε. 13΄50΄΄14 13΄50΄΄0 13΄00΄΄14 13΄00΄΄0 13΄10΄΄14
100 ΕΜΠ 18΄΄14 17΄΄9 16''84 16''6 16"94
400 ΕΜΠ 1΄12"64 1΄12"5 1΄09'64 1΄09''5 1΄10"64
ΥΨΟΣ 1.50 1.59 1.55
ΚΟΝΤΩ 2.90 3.20 3.10
ΜΗΚΟΣ 5.00 5.50 5.35
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 10.40 11.20 11.00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 9.60 10.70 10.60
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 32.00 36.00 35.00
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 33.00 36.00 34.50
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 35.00 40.00 39.00
** ΕΠΤΑΘΛΟ 3.100 Β 3.600 B 3.450 B
10.000 Β. 1:00΄30"14 1:00' 30"0 58'30''14 58'30''0  
** 20.000 Β.     2:10΄00'' 00 2:10΄00'' 0 2:15΄00''00
** 50.000 Β.     6:05΄00"00 6:05΄00"00 6:10΄0"00
4Χ100 54΄΄44 54΄΄3 51΄΄64 51΄΄5 52΄΄04
4Χ400 4΄24"14 4΄24΄΄0 4΄19"14 4΄19"0 4΄21"14
* 10.000: Τα έτη 2019 - 2020 * Στα 5.000 μ υπάρχει όριο προκρισης και από τα 1.500μ - 3.000μ - 10.000μ - 3.000 Φ.Ε.** Ημιμαραθώνιος - Μαραθώνιος - 20.000 Β. - 50.000 Β - Έπταθλο : Τα έτη 2018 - 2019 - 2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τ.Ε.Φ.Α.Α.

  Υπάρχουν 5 (πέντε) Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), τα οποία βρίσκονται στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στην Κομοτηνή και στα Τρίκαλα.

  Οι υποψήφιοι - ες για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), εκτός από τις γραπτές εξετάσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλονται σε υγειονομικές εξετάσεις, παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, αλλά και σε αθλητικές δοκιμασίες.
  Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με: 
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) ακτινογραφία θώρακα και καρδιογράφημα συνοδευόμενα από  τη γνωμάτευση των γιατρών  και βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων.Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
γ) δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
δ) δελτίο εξεταζομένου, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.

  Οι υποψήφιοι στις αθλητικές δοκιμασίες υποβάλλονται σε τρεις (3) από τις τέσσερις (4) αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες είναι οι εξής:

Για τους Άντρες:

400Μέτρα, Άλμα Εις Μήκος, Σφαιροβολία (Βάρος Σφαίρας 6Κιλά), Κολύμβηση 50 Μέτρα Ελεύθερο.

Για τις Γυναίκες:

200Μέτρα, Άλμα Εις Μήκος, Σφαιροβολία (Βάρος Σφαίρας 4Κιλά), Κολύμβηση 50 Μέτρα Ελεύθερο.

 Τώρα, στα αγωνίσματα του Δρόμου και της Κολύμβησης οι υποψήφιοι - ες έχουν δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια ενώ στα αγωνίσματα του Άλματος Εις Μήκος και της Σφαιροβολίας ο εξεταζόμενος δικαιούται τρεις (3) προσπάθειες από τις οποίες λαμβάνεται υπόψη η καλύτερη από αυτές.

  Το σύνολο των μορίων που συμπληρώνει ένας υποψήφιος από τις αθλητικές δοκιμασίες είναι 4000 μόρια. Αυτά τα μόρια συμψηφίζονται με τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα επιπλέον μόρια προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου των τριών βαθμών με το 200.

  Ας δούμε ένα παράδειγμα. Αν ένας υποψήφιος συγκεντρώσει στα τρία αγωνίσματα που επέλεξε τους βαθμούς 16, 14, και 10 θα έχει: 

Μέσος Όρος Αθλημάτων: ( 16 + 14 + 12 ) : 3 = 42 : 3 = 14

Άρα:

Επιπλέον μόρια εισαγωγής: 14 * 200 = 2.800 Μόρια. 

Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε την αντίστοιχη βαθμολογία που υπάρχει, ανάλογα με την κάθε επίδοση που πετυχαίνεται.

Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Βαθμολογίες Αγωνισμάτων

Άνδρες

Βαθμός
 
Δρόμος 400μ.
(Δευτερόλεπτα)
Άλμα Εις Μήκος
(Μέτρα)
Σφαιροβολία
(Σφαίρα 6κ.)
(Μέτρα)
Κολύμβηση
50μ. Ελεύθερο
(Δευτερόλεπτα)
20 ≤ 55,0 ≥ 6,20 ≥ 14,00 ≤ 29,00
19 55,1 - 55,5 6,19 - 6,05 13,99 - 13,60 29,1 - 30,0
18 55,6 - 56,0 6,04 - 5,90 13,59 - 13,20 30,1 - 31,0
17 56,1 - 56,5 5,89 - 5,75 13,19 - 12,80 31,1 - 32,0
16 56,6 - 57,0 5,74 - 5,60 12,79 - 12,40 32,1 - 33,0
15 57,1 - 57,5 5,59 - 5,45 12,39 - 12,00 33,1 - 34,0
14 57,6 - 58,0 5,44 - 5,30 11,99 - 11,60 34,1 - 35,0
13 58,1 - 58,5 5,29 - 5,15 11,59 - 11,20 35,1 - 36,0
12 58,6 - 59,0 5,14 - 5,00 11,19 - 10,80 36,1 - 37,0
11 59,1 - 59,5 4,99 - 4,85 10,79 - 10,40 37,1 - 38,0
10 59,6 - 60,0 4,84 - 4,70 10,39 - 10,00 38,1 - 39,0
9 60,1 - 60,5 4,69 - 4,55 9,99 - 9,60 39,1 - 40,0
8 60,6 - 61,0 4,54 - 4,40 9,59 - 9,20 40,1 - 41,0
7 61,1 - 61,5 4,39 - 4,25 9,19 - 8,80 41,1 - 42,0
6 61,6 - 62,0 4,24 - 4,10 8,79 - 8,40 42,1 - 43,0
5 62,1 - 62,5 4,09 - 3,95 8,39 - 8,00 43,1 - 44,0
4 62,6- 63,0 3,94 - 3,80 7,99 - 7,60 44,1 - 45,0
3 63,1 - 63,5 3,79 - 3,65 7,59 - 7,20 45,1 - 46,0
2 63,6 - 64,0 3,64 - 3,50 7,19 - 6,80 46,1 - 47,0
1 64,1 - 64,5 3,49 - 3,35 6,79 - 6,40 47,1 - 48,0
0 ≥ 64,6 ≤ 3,34 ≤ 6,39 ≥ 48,1

 

Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Βαθμολογίες Αγωνισμάτων

Γυναίκες

Βαθμός
 
Δρόμος 200μ.
(Δευτερόλεπτα)
Άλμα Εις Μήκος
(Μέτρα)
Σφαιροβολία
(Σφαίρα 4κ.)
(Μέτρα)
Κολύμβηση
50μ. Ελεύθερο
(Δευτερόλεπτα)
20 ≤ 29,0 ≥ 5,15 ≥ 11,00 ≤ 31,0
19 29,1 - 29,5 5,14 - 5,00 10,99 - 10,60 31,1 - 32,0
18 29,6 - 30,0 4,99 - 4,85 10,59 - 10,20 32,1 - 33,0
17 30,1 - 30,5 4,84 - 4,70 10,19 - 9,80 33,1 - 34,0
16 30,6 - 31,0 4,69 - 4,55 9,79 - 9,40 34,1 - 35,0
15 31,1 - 31,5 4,54 - 4,40 9,39 - 9,00 35,1 - 36,0
14 31,6 - 32,0 4,39 - 4,25 8,99 - 8,60 36,1 - 37,0
13 32,1 - 32,5 4,24 - 4,10 8,59 - 8,20 37,1 - 38,0
12 32,6 - 33,0 4,09 - 3,95 8,19 - 7,80 38,1 - 39,0
11 33,1 - 33,5 3,94 - 3,80 7,79 - 7,40 39,1 - 40,0
10 33,6 - 34,0 3,79 - 3,65 7,39 - 7,00 40,1 - 41,0
9 34,1 - 34,5 3,64 - 3,50 6,99 - 6,60 41,1 - 42,0
8 34,6 - 35,0 3,49 - 3,35 6,59 - 6,20 42,1 - 43,0
7 35,1 - 35,5 3,34 - 3,20 6,19 - 5,80 43,1 - 44,0
6 35,6 - 36,0 3,19 - 3,05 5,79 - 5,40 44,1 - 45,0
5 35,6 - 36,5 3,04 - 2,90 5,39 - 5,00 45,1 - 46,0
4 36,6 - 37,0 2,89 - 2,75 4,99 - 4,60 46,1 - 47,0
3 37,1 - 37,5 2,74 - 2,60 4,59 - 4,20 47,1 - 48,0
2 37,6 - 38,0 2,59 - 2,45 4,19 - 3,80 48,1 - 49,0
1 38,1 - 38,5 2,44 - 2,30 3,79 - 3,40 49,1 - 50,0
0 ≥ 38,6 ≤ 2,29 ≤ 3,39 ≥ 50,1

Στρατιωτικές Σχολές

  Οι υποψήφιοι - ες για τις Στρατιωτικές Σχολές, εκτός από τις γραπτές εξετάσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλονται σε Ψυχοτεχνικές Εξετάσεις, σε Υγειονομικές Εξετάσεις, αλλά και σε Αθλητικές Δοκιμασίες. Ειδικότερα οι υποψήφιοι - ες υποβάλλονται στις παρακάτω αθλητικές δοκιμασίες.

Αθλητικές Δοκιμασίες για Άντρες και Γυναίκες:

 • Δρόμος 100 μ.
 • Δρόμος 1000 μ.
 • Άλμα σε ύψος με φόρα.
 • Άλμα σε μήκος με φόρα.
 • Ρίψη σφαίρας σε απόσταση τουλάχιστον 4,5 μ. ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι.
 • Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποιο από τα αγωνίσματα αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.

  Τώρα, στα αγωνίσματα του Δρόμου οι υποψήφιοι - ες έχουν δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια ενώ στα αγωνίσματα του Άλματος Εις Μήκος και της Σφαιροβολίας οι υποψήφιοι - ες δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι - ες περάσουν το όριο με την πρώτη ή δεύτερη προσπάθεια, δεν χρειάζεται να γίνουν οι υπόλοιπες προσπάθειες.

  Σωματομετρικά χαρακτηριστικά:

 Ύψος

   Οι υποψήφιοι άντρες πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα, ενώ οι γυναίκες υποψήφιοι ύψος τουλάχιστον 1,60 μ.

 Δείκτης Μάζας Σώματος

   Ο Δ.Μ.Σ. βρίσκεται από το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

 •  Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 19 - 27.
 •  Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 18 - 25.

  Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα :Αν ένας υποψήφιος έχει ύψος 1,90 μ. και βάρος 70 κιλά, τότε ο Δείκτης Μάζας Σώματος του είναι:

Δείκτης Μάζας Σώματος = Βάρος = 80 = 22,2
 Ύψος2 1,90 * 1,90

 

Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι - ες κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν δίνουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους - ες. Είναι όμως υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί - ες στη σχολή.

  Τα όρια των αγωνισμάτων για τις σχολές του Στρατού Ξηράς φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

Σχολές Στρατού ΞηράςΔρόμος
100μ
Δρόμος
1000μ
Άλμα
σε ύψος
Άλμα
σε μήκος
Ρίψη
Σφαίρας
Κολύμβηση
Στρατ. Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)
•  Όπλα 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.
•  Σώματα 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
Σχ. Αξιωμ. Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
Σχ. Μονίμων Υπαξιωμ. (ΣΜΥ)
•  Όπλα 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.
•  Σώματα 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
Στρ. Σχ. Αξιωμ. Σωμάτων (ΣΣΑΣ)
•  Ψυχολογικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Στρατολογικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Ιατρικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Φαρμακευτικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Κτηνιατρικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Οδοντιατρικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.
•  Οικονομικό Θεσσαλονίκης 17΄΄ 4΄30΄΄ 1,00 μ. 3,6 μ. 4,4 μ.

Λιμενικό - Πυροσβεστική

Εισαγωγή στη Σχολή του Λιμενικού.

  Στην ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια). Όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, θα δοκιμασθούν σε ελεύθερη κολύμβηση απόστασης 100μ. σε χρόνο δύο (02) λεπτών (μία προσπάθεια) και όσοι κολυμπούν την απόσταση αυτή σε χρόνο μεγαλύτερο ή αδυνατούν να κολυμπήσουν θεωρούνται ότι απέτυχαν και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

  Οι υποψήφιοι υποβάλλονται επίσης σε όλα τα ακόλουθα αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα κατωτέρω όρια επίδοσης σε όλα:

 • Άλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
 • Άλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
 • Δρόμος 1000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
 • Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
 • Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).

  Ειδικά οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικότητες Ειδικών Δυνάμεων ή Υποβρύχιων Καταστροφέων εκ των Ενόπλων Δυνάμεων, αντί των παραπάνω αγωνισμάτων υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα ελάχιστα όρια σε όλα με μία προσπάθεια μόνο:

 • Έλξεις σε μονόζυγο συνεχείς 10 τουλάχιστον
 • Κάμψεις χειρών επί του εδάφους συνεχείς 25 τουλάχιστον
 • Κάμψεις κοιλιακών από εδραία θέση συνεχείς 30 τουλάχιστον
 • Δρόμος ημιαντοχής απόστασης 2000μ. σε 12 πρώτα λεπτά
 • Δρόμος ταχύτητας απόστασης 100 μ. σε 16 δεύτερα λεπτά

Εισαγωγή για τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

  Για την εισαγωγή τους στη Σχολή οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονομικές, ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες και εξετάζονται σε μαθήματα (γραπτά), σύμφωνα με την προκήρυξη.

  Οι αθλητικές δοκιμασίες είναι οι εξής:

 • Πέντε (5) έλξεις σε μονόζυγο. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να αναρτώνται στο μονόζυγο από το πρόσθιο μέρος αυτού έχοντας το εξωτερικό μέρος της παλάμης στραμμένο προς το πρόσωπό τους. Μετά την πρώτη έλξη, οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή με το έδαφος μέχρι το τέλος της προσπάθειας, ενώ σε κάθε έλξη πρέπει η κάτω γνάθος να ξεπερνάει το ύψος του μονόζυγου και τα χέρια κατά την κάθοδο να είναι σε θέση πλήρους ανάτασης (μία προσπάθεια).
 • Δρόμος 1.000 μέτρων σε χρόνο 4΄ (μία προσπάθεια).
 • Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄ (μία προσπάθεια).
 • Άλμα σε μήκος τουλάχιστον 4μ. (τρεις προσπάθειες).
 • Ανάβαση - Κατάβαση σε ολκωτή πυροσβεστική κλίμακα σε ύψος εννέα (9) μέτρων, τοποθετημένη σε Πυροσβεστικό Πύργο ασκήσεων σε χρόνο το αργότερο 1΄ και 50΄΄ (μία προσπάθεια).
 • Βάδισμα χωρίς υποδήματα και με τρεις (3) υποχρεωτικές στάσεις σε δοκό μήκους δέκα (10) μέτρων και πλάτους οκτώ (8) εκατοστών, η οποία απέχει από το έδαφος ένα (1) μέτρο (μία προσπάθεια).
 • Άλμα σε ύψος τουλάχιστον 1,10 μ. (τρεις προσπάθειες).
 • Υποψήφιοι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε μία από τις παραπάνω δοκιμασίες και αγωνίσματα ή δεν προσέρχονται κατά την ημερομηνία που καλούνται να εξεταστούν, κρίνονται ακατάλληλοι για κατάταξη και αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων και δοκιμασιών με πρακτικό της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και τη Διεύθυνση Προσωπικού. Επανεξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Υποψήφιος που προσέρχεται να συμμετάσχει στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζει εμφανείς ενδείξεις σοβαρής ασθένειας ή φέρει σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια (π.χ. κύησης) που καθιστά τη συμμετοχή του εντός του συμφώνως με το πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών αδύνατη και επικίνδυνη για τον ίδιο, αποκλείεται από αυτές μετά από επιτόπια εξέταση από τον παρόντα ιατρό. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου στις αθλητικές δοκιμασίες παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ο τελευταίος υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμα ενώπιον της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών πριν την έναρξη της αθλητικής δοκιμασίας και να αιτηθεί την αναβολή της εξέτασης. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά την εξέταση σε άλλο χρόνο, όχι όμως πέραν του καθοριζόμενου για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών χρόνο.

Αστυνομία - Ειδικοί Φρουροί

  Οι υποψήφιοι - ες για τις Αστυνομικές Σχολές - Ειδικών φρουρών, εκτός από τις γραπτές εξετάσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλονται σε  Ψυχοτεχνικές Εξετάσεις, σε Υγειονομικές Εξετάσεις, αλλά και σε Αθλητικές Δοκιμασίες. Ειδικότερα οι υποψήφιοι - ες υποβάλλονται στις παρακάτω αθλητικές δοκιμασίες.

Αθλητικές Δοκιμασίες για Άντρες και Γυναίκες:

 • Δρόμος 100 μ.
 • Δρόμος 1000 μ.
 • Άλμα σε ύψος με φόρα.
 • Άλμα σε μήκος με φόρα.
 • Ρίψη σφαίρας σε απόσταση τουλάχιστον 4,5 μ. ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι.
 • Υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποιο από τα αγωνίσματα αποκλείονται των περαιτέρω δοκιμασιών.

  Τώρα, στα αγωνίσματα του Δρόμου οι υποψήφιοι - ες έχουν δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια ενώ στα αγωνίσματα του Άλματος Εις Μήκος και της Σφαιροβολίας οι υποψήφιοι - ες δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι - ες περάσουν το όριο με την πρώτη ή δεύτερη προσπάθεια, δεν χρειάζεται να γίνουν οι υπόλοιπες προσπάθειες.

  Σωματομετρικά χαρακτηριστικά:

 Ύψος

   Οι υποψήφιοι, άντρες και γυναίκες, πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.

 Δείκτης Μάζας Σώματος

   Ο Δ.Μ.Σ. βρίσκεται από το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

 •  Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 19 - 27.
 •  Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν δείκτη μάζας σώματος 18 - 25.

  Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα :Αν ένας υποψήφιος έχει ύψος 1,90 μ. και βάρος 70 κιλά, τότε ο Δείκτης Μάζας Σώματος του είναι:

Δείκτης Μάζας Σώματος  = Βάρος = 80 = 22,2
 Ύψος2 1,90 * 1,90

Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι - ες κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν δίνουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους - ες. Είναι όμως υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί - ες στη σχολή.

  Τα όρια των αγωνισμάτων για τις σχολές της Αστυνομίας και Ειδικών φρουρών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

Σχολές Αστυνομίας Δρόμος
100μ
Δρόμος
1000μ
Άλμα
σε ύψος
Άλμα
σε μήκος
Ρίψη
Σφαίρας
Σχολή Αξιωματικών 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.
Σχολή Αστυφυλάκων 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.
Ειδικοί Φρουροί 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.